หน้าแรก

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

Read more…

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม

Read more…

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 19

Read more…

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

Read more…

ข่าวสำคัญ

แบบฟอร์มการยืมชุดครุยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

จำนวนที่มี ไซส์ S 3 ไซส์ M 10 ไซส์ L 5 ไซส์ XL 2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมชุดครุยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

**หากมีข้อซักถามประการใดติดต่อเบอร์ 43016 คุณสุภาสิริ กฤษณวรรณ**

 

ข่าวสาร

feature-img-meeting

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ...
อ่านเพิ่มเติม
feature-img-meeting

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ...
อ่านเพิ่มเติม
feature-img-meeting

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 19 ...
อ่านเพิ่มเติม
feature-img-meeting

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม
feature-img-meeting

แบบฟอร์มการยืมชุดครุยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

จำนวนที่มี ไซส์ S 3 ไซส์ M 13 ไซส์ L 7 ไซส์ XL 4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมชุดครุยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร **หากมีข้อซักถามประการใดติดต่อเบอร์ ...
อ่านเพิ่มเติม