หน้าแรก

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

Read more…

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560 – [ดาวน์โหลด]

ข่าวสาร

feature-img

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ...
อ่านเพิ่มเติม
img_20150914_151707

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560 - [ดาวน์โหลด] ...
อ่านเพิ่มเติม