หน้าแรก

แนวทางปฏิบัติการทำป้ายแสดงความยินดี การจัดกิจกรรมต่างๆและการแต่งกายของบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

แนวทางปฏิบัติการทำป้ายแสดงความยินดี การจัดกิจกรรมต่างๆและการแต่งกายของบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา

Read more…

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560 – [ดาวน์โหลด]

แจ้งกำหนดการ การประชุม กบม. ประจำปี พ.ศ.2558

แจ้งกำหนดการ การประชุม กบม. ประจำปี พ.ศ.2558

แจ้งกำหนดการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

Read more…

ข่าวสาร

feature-grade

แนวทางปฏิบัติการทำป้ายแสดงความยินดี การจัดกิจกรรมต่างๆและการแต่งกายของบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
img_20150914_151707

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ประจำปี 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (กบม.)  ประจำปี 2560 - [ดาวน์โหลด] ...
อ่านเพิ่มเติม
535890d7e4f023873a00008b_1398331103_paper_document

แจ้งกำหนดการ การประชุม กบม. ประจำปี พ.ศ.2558

แจ้งกำหนดการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558 ...
อ่านเพิ่มเติม
535890d7e4f023873a00008b_1398331103_paper_document

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ...
อ่านเพิ่มเติม